Tông Đồ Fatima

 fatima

 PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ FATIMA

1. Mục đích:

a) Học hiểu và sống Tinh Thần Tận Hiến cho Đức Mẹ.

b) Thực thi và Truyền Bá Sứ Điệp của Mẹ tại Fatima: Cải Thiện
đời sống, Lần hạt Mân Côi, và Tôn Sùng Trái Tim Mẹ.

2. Tổ Chức:

a) Mỗi Giáo Xứ có Đơn Vị là Đoàn

b) Mỗi Đoàn có Cha Linh Hướng

c) Đoàn có Ban Chấp Hành gồm: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó,
Thư Ký, và Thủ Qũy

3. Đoàn Viên:

Là những người đã làm Đơn Gia Nhập, đã qua một tiến trình học hỏi và thực hành Sứ Điệp Fatima, và Tuyên Hứa theo Bản Mẫu của Phong Trào.

4. Danh Sách:

Các Đoàn Viên sẽ được chuyển tới Văn Phòng Trung Ương Đạo Binh Xanh Việt Nam tại Hoa Kỳ, rồi được gửi về Văn Phòng Trung Ương Thế Giới tại New Jersey, và sau cùng, được đưa sang Fatima để chôn tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1917.

5. Bổn Phận Đoàn Viên:

a) Mỗi ngày dâng những vất vả hy sinh trong bổn phận của mình để cầu cho phần rỗi các Linh Hồn.

b) Mỗi ngày, lần một chuỗi 50 và Suy Niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, cầu cho Hoà Bình thế giới.

c) Mang Áo hay Ảnh Đức Mẹ Carmelo như dấu chỉ đã Tận Hiến cho Mẹ.

d) Cố gắng giữ trọn các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng: Xưng Tội, Dâng Lễ, Rước Lễ, Lần Chuỗi 50, và Suy Niệm khoảng 15 phút.

6. Sinh Hoạt của Đoàn:

Tuỳ theo nhu cầu và quyết định của Đoàn. Những sinh hoạt đó có thể là: Họp Đoàn hằng tháng vào ngày giờ nhất định, với Chương Trình Họp Cầu Nguyện theo Thủ Bản; Tổ chức Đọc Kinh Liên Gia hay các Nhóm Nhỏ; Tổ chức các Đêm Canh Thức Đền Tạ ; Tổ chức Tôn Vương Trái Tim Chúa và Khiết Tâm Mẹ tại các Gia Đình…

7. Huy Hiệu, Cờ Đoàn, Đồng Phục:

a) Huy Hiệu chung của Phong Trào là một hình tròn, nền xanh lam, chung quanh có 3 chữ Latinh trắng: ORBIS UNUS OANS (Thế Giới Hiệp Nhất Cầu Nguyện), giữa có hình hai tay chắp làm thành hình 2 bồ câu hoà bình, quấn quanh với một tràng hạt.
Huy Hiệu Việt Nam thêm vòng chữ bên ngoài: Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới, Việt Nam.

b) Cờ Hiệu: Một mặt mang Tên Phong Trào, có huy hiệu, và Áo Đức Mẹ. Mặt kia có hình Mẹ Fatima, với chữ Tông Đồ Fatima Thế Giới, và tên Đoàn, Giáo Phận.

c) Đồng phục Nữ: Áo dài trắng, quần dài trắng, huy hiệu đeo ngực trái, và Áo Đức Mẹ quanh cổ. Nam: Áo sơ mi trắng, quần đen, huy hiệu đeo ngực trái, và Áo Đức Mẹ quanh cổ. Khi cần thiết, có thể mang thêm áo vest đậm.

8. Ơn Ích:

a) Đáp lại Lời Mẹ nhắn như điều kiện cho Nhân Loại cải thiện và đem lại Hoà Bình cho Thế Giới.

b) Được hưởng muôn vàn Ơn Phúc do việc Lần Chuỗi Mân Côi và mang Áo Đức Mẹ hằng ngày, như Mẹ hứa ban cho đời này, trong giờ Lâm Tử, và cả trong Vinh Quang Đời Sau.

c) Cùng được hưởng những Ơn Ích do mấy chục triệu Hội Viên trên toàn thế giới cầu nguyện cho.

d) Tên của mình sẽ được gửi sang tận Fatima và sẽ được chôn gần nơi Mẹ đã hiện ra năm 1917.

e) Được nhận là Con Thiêng Liêng của Thánh Piô Năm Dấu, và là Thành Viên chính thức của Phong Trào Tân Phúc Âm hoá Thế Giới do Đức Thánh Cha cổ động.