Liên Lạc

Cha Joseph Altenhofen
Cha Linh Hướng: Fr. Francis Hung-Le, OP

ỦY BAN MỤC VỤ VIỆT NAM 
Chủ Tịch Bùi Thịnh 425-
Phó Chủ Tịch Nội Vụ Đinh Chương 425-
Ngọc Trần 425-
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hoài Phạm 425-
Quảng Phùng 425-
Thư ký Trân Lê
Ủy Ban Tài Chánh Việt Nam Nguyễn Minh Triết 425-948-5407
Nguyễn Liễu Chi
 Các Hội Đoàn
Ủy Viên Thánh Nhạc Nguyễn Tân (425) 355-0342
Ban Phụng Vụ Vũ Văn Mùi (425) 244-5372
Xức dầu bệnh nhân Vũ Văn Mùi (425) 244-5372
Trường Việt Ngữ Hồng Ân Lê Cường danny_le88@hotmail.com
Thiếu Nhi Chúa Thánh Thần Nguyễn Tốn thieunhictt@gmail.com
Ca Đoàn Hồng Ân
Nguyễn Đạt cangao01@yahoo.com
Ca Đoàn TNTT
Lê Minh
Lớp  Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Nguyễn Hòa (425) 385-8620
Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân/Tân Tòng Nguyễn Châu/Thu (425) 353-2176
Ban Giúp Lễ Nguyễn Sơn nguyenvietson68@gmail.com
Vũ Thảo vhmthao@yahoo.com 
Hội Thánh Linh Nguyễn  Thiên (425) 374-4180
Tông Đồ Fatima Nguyễn Hoa (425) 385-8620
Ban Trật Tự Vũ Liêm
Ban Website Lê Dũng
Ban Quay Phim/Chụp Hình Trần Phong
Ban Trang Trí Chương Thi
Các Khu  trong Cộng Đoàn Trinh Vương
Khu Đức Mẹ Fatima Trần Ngọc (425) 750-3853
Nguyễn Thi Tốt (425) 501-6814
Khu Thánh cả Giuse Vũ văn Chiến (425) 346-6085
Nguyễn Như Khôi (425) 322-7567
Khu  Thánh Anton Đoàn Văn Vượng (425) 423-0233
Trần Hùng (425) 268-5588
Khu Thánh Phêrô Đình Chương (425) 774-8862
Đoàn Tới (425) 772-9499