Hình Ảnh

2017 Tuần Thánh
Tết Nguyên Đán
Văn Nghệ Tết Nguyên Đán

Lễ Bế Giảng Việt Ngữ Hồng Ân
Lễ Mừng Bổn Mạng 15 Năm TNTT Chúa Thánh Thần
Rước Kiệu
Tết 2016

Lễ Giáng Sinh
Diễn Nguyện Giáng SinhLễ Bổn Mạng Cộng Đoàn
[tubepress]