Chủ Nhật 11/24/2013

Chào quý phụ huynh và các em,

Chủ Nhật tuần qua các em học xong Bài Bốn

Bài làm ở nhà tuần này:
1) Làm hết phần bài tập trong lớp trang 17, 18, 19, 20 và trang 21
2) Làm bài làm ở nhà trang 88, 89, 90 và trang 91

Học ôn cho bài kiểm tra Chúa Nhật 12/08/2013.

I) Chọn từ hợp nghĩa để điền vào chỗ trống

vai trái, ngậm tăm, máy bay, phải lăn , chăm lễ, con tằm, đỏ đậm

1. Cô Thắm ______ ______ ngày rằm.
2. Bé Năm nằm vẽ ______ ______,nắm xôi.
3. Mẹ cấm bé Trâm, ______ ______,cầm dao.
4. Tâm mặc áo ấm ______ ______.
5. Muốn ăn ______ ______ vào bếp.
6. Tài thấy______ ______ ,bay qua mây.
7. Tài học vần ai: vai phải, ______ ______.

vay tiền, đàn hát, chữ S, con tằm, mài dao, trái cam, tay chân, Hà Nội, Sàigòn

8. Bác Bảy ______ ______ mua máy xay lúa.
9. Mẹ Tài ______ ______ hái thịt.
10. Chị Vân ______ ______ đầy phấn.
11. Bé Nam ham vẽ:Tấm Cám, ______ ______ ,số tám.
12. Chị Lan ______ ______ ban đêm.
13. Nước Việt Nam hình cong như ______ ______.
14.Nước Việt Nam có ba thành phố lớn là: ______ ______, Huế, ______ _____.

II) Câu có từ viết sai. Viết lại cả câu cho đúng

1. Năm nay, Mai lên tắm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Em có cô bạn thâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Em bé ngủ sai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.Bà có quả câm to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Em hay nhải dây . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Am nhạc ầm ĩ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III) Đặt câu có từ:

1. hai tay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. máy bay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. cây cam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. săn bắn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. ăn năn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. lau bàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV) Chính tả và trả lời câu hỏi

Anh Lâm và chị Lan
1. Anh Lâm đưa chị Lan đi đâu tối nay?

2. Chị Lan căn dặn anh Lâm làm gì?

3. Kể ra bốn hướng của bản đồ?

Bạn Em
1. Em đi học với ai?

2.Tại sao tan học bạn và em về ngay nhà?

3. Mẹ săn sóc chúng em như thế nào?

Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở và giúp các em làm bài ở nhà. Coi lại và ký tên trong mỗi bài làm.
Cám ơn quý phụ huynh và các em,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>