Ban Giúp Lễ

1F7A5726

Lịch Phân Công Giúp Lễ

Từ ngày 13/10/2013 đến ngày  29/12/2013

Ngày Nhóm  Thánh Giá Đèn Giúp Lễ
CN 13/10 1 Shandy Ngo Tam Anh Tran, Isabella Nguyen Sarah Nguyen, Vi Nguyen (Diana)
CN 20/10 2 John Bui Trisha Nguyen, Bao Han Tran Gary Nguyen, Quynh Ho
CN 27/10 3 Paul Anna Mai, Katina Nguyen Minh Thu, Shaly
CN 3/11 4 Kevin Tran Andy Chau Vu, Crist Ngo Shela Luong, Andrew Tran
CN 10/11 5 Tin Dan Nguyen, Johny Ho John Nguyen, Alen Dao
CN 17/11 6 Minh Dan John Nguyen, Thoma Teresa Nguyen, Tuan Phan
CN 24/11 7 Derek Dalena, Nhi Vu Christina Tran, Hanh Dang
CN 1/12 8 Richard Doan Ben Le, Brian Ho Minh, Kevin Bui
CN 8/12 1 Shandy Ngo Tam Anh Tran, Isabella Nguyen Sarah Nguyen, Vi Nguyen (Diana)
CN 15/12 2 John Bui Trisha Nguyen, Bao Han Tran Gary Nguyen, Quynh Ho
CN 22/12 3 Paul Anna Mai, Katina Nguyen Minh Thu, Shaly
CN 29/12 4 Kevin Tran Andy Chau Vu, Crist Ngo Shela Luong, Andrew Tran

Các em sau đây sẽ phụ trách những ngày lễ lớn và khi có yêu cầu.

1. Uy – Ho       2. Holden Banh              3. Steven Dinh                        4. Tin Dang