Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 12/2017

Ý chung: 

Một dân tộc mà không biết chăm sóc người cao niên, một dân tộc mà không biết đối xử tốt với bậc cao niên, thì dân tộc ấy không có tương lai!

Bậc cao niên có sự khôn ngoan. Bậc cao niên được ủy thác trách nhiệm lớn lao. Đó là chuyển trao những kinh nghiệm sống, chuyển trao dòng lịch sử của gia đình, của cộng đồng, và của dân tộc.

Chúng ta đừng quên các bậc cao niên, bởi vì nhờ có các ngài mà gia đình được gìn giữ, các tổ chức được duy trì. Để với sự khôn ngoan và đầy kinh nghiệm, các ngài góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

Trường Việt Ngữ Hồng Ân Christmas Luncheon

Danh Sách Gia Đình Việt Nam Trong Giáo Xứ

giaodanGiáo xứ cần biết rõ các gia đình Việt Nam ghi danh, có sinh hoạt và dùng các phong bì với số ID hay không? Tháng 12, Ban Mục Vụ xin quý ông bà anh chị giúp kiểm tra Tên, Địa Chỉ, Email, Điện Thoại trong Danh Sách in sẵn, bằng cách “check in list”. Việc này rất quan trọng, để giáo xứ tiết kiệm những chi phí trong việc gởi thư, thiệp, hoặc phong bì đóng góp… cho mỗi gia đình hằng tháng. Mùa Vọng này, chúng ta cố gắng sống tâm tình của người quản lý khôn ngoan, trung tín trong việc nhỏ này, để mong chờ Chúa đến.

Lịch Lễ Giáng Sinh

mang coLỊCH LỄ GIÁNG SINH 2017 Cộng Đoàn VN, tại OLPH

 Thứ bảy, 23/12 7PM Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng

 Chúa Nhật 24/12 6:15PM Hát Thánh Ca 7:30PM Lễ Vọng Đêm Giáng Sinh

 Thứ hai 25/12 12PM (Trưa) LỄ GIÁNG SINH

 Chúa Nhật 31/12 3PM Lễ Thánh Gia Thất

 Xin chia sẻ với Soeur hoặc Chú Hòa: Tên Ông Bà (Anh Chị):__________ Kỉ Niệm 25 (50, 60) Năm Thành Hôn

Phụng Vụ Mùa Vọng Điều Cần Biết

Các Chúa nhật Mùa Vọng, cũng như Mùa Chay, không đọc hoặc hát kinh Vinh Danh. Tuy nhiên, phụng vụ vẫn hát « Halleluia »
http://daminhvn.net/than-hoc

Tiệc Vui Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2018

celebrate
Tại: Hensen Hall, 4:30PM – 7PM
Sau Thánh Lễ Chúa Nhật 31/12/2017
* Kính mời tất cả quý ông bà, anh chị và gia đình thân nhân,
bạn bè … đến chung vui với cộng đoàn Trinh Vương dịp lễ Giáng
Sinh và đón năm mới dương lịch 2018. Sự hiện diện của ông bà anh
chị em nói lên tinh thần yêu thương, chia sẻ, xây dựng. Xin tri ân
các anh chị âm thầm giúp cho mọi sinh hoạt tốt đẹp của cộng đoàn.

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương