Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 10/2016

Ý chung: Cầu cho các nhà báo, khi thi hành công việc của mình, luôn được thôi thúc bởi việc tôn trọng sự thật và ý thức đạo đức chắc chắn.

Ý truyền giáo: Cầu cho ngày thế giới truyền giáo đổi mới các cộng đoàn Kitô hữu, đem đến niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng.

Adoration Oct 22, 2016 – Chầu Thánh Thể 7PM

adore

Halloween Oct 29, 2016

halloween

Tháng 10 – Tháng Mân Côi

Trong các Chúa Nhật của Tháng 10, trước Thánh Lễ, Cộng Đoàn học hỏi về Mẹ Maria & “Mùa” Mân Côi, bắt đầu từ 2PM.

Kính mời quí ông bà anh chị sắp xếp thời gian, tham dự với cộng đoàn.

 • 2PM – Mẹ Maria & “Mùa” Mân Côi
 • 2:30PM – Lần Hạt
 • 3PM – Thánh Lễ

*** Chúa Nhật cuối tháng – 30/10: CĐ Dâng Hạt và Hoa Mân Côi sau khi Lần Hạt

4 MÙA CUỘC SỐNG – 4 MÙA MÂN CÔI

 1. Bạn có cảm nghiệm riêng tư gì khi Lần Hạt Mân Côi không?
 1. Bạn có biết “Mùa” Sáng được thêm vào năm nào không?
 1. Vì sao người Công Giáo yêu mến Mẹ Maria?

     Các Chủ Đề học hỏi về Mẹ Maria & “Mùa” Mân Côi

 • Ngày 2 tháng 10: Tín Điều & Danh Xưng của Mẹ Maria
 • Ngày 9 tháng 10: Mùa Thu – Mùa Vui Tin Yêu trong đời con
 • Ngày 16 tháng 10: Mùa Đông – Mùa Thương Gian khó dòng đời con
 • Ngày 23 tháng 10: Mùa Xuân – Mùa Mừng Sự sống mới nơi con
 • Ngày 30 tháng 10: Mùa Hạ – Mùa Sáng Đời phục vụ của con
Lớp Giáo Lý Tân Tòng Khóa V

Khai Giảng: Chúa Nhật, ngày 16/10
Kết thúc: Chúa Nhật, ngày 16 tháng 4
THời gian: 10AM -1PM
Địa điểm: OLPH Church
Điều kiện: Chưa rửa tội, từ 16 tuổi
Liên lạc: Nguyễn CHâu-Thu 425-791-1493 hoặc Sr. Nga sr.ceciliangavu@ic-olph.org

Xin chia sẻ với người thân, bạn hữu có ý muốn tìm hiểu, học hỏi, đào sâu giáo lý hội thánh công giáo, và gia nhập đạo

Giáo lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Từ lớp 2 trở lên
Bắt đầu tối thứ tư ngàu 12/10/16
@7-8 PM, Faith Formation Center – OLPH

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương