Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 11/2017

Ý chung:  Trong tháng Mười Một, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho người di cư được các quốc gia đón nhận. Ngài chia sẻ trong đoạn Video rằng: https://youtu.be/ FfSPbOLMR_M

Từng quốc gia đơn lẻ có thể giải quyết vấn đề những người buộc phải di cư không? Chúng ta phải vượt qua sự thờ ơ và nỗi sợ chấp nhận người khác. Bởi vì người khác đó có thể là chính bạn. Hoặc là bản thân tôi…

Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ cầu nguyện này. Để số đông người di cư và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong nỗ lực diễn tả tình liên đới.

TNTT Tiệc Tạ Ơn – Thứ Bảy Ngày 18 Tháng 11

dem ta on

Tĩnh Tâm Mùa Vọng

tinhtam

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương