Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 9/2016

Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta, biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội đặt trọng tâm vào con người. 

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, nhờ việc tham dự vào các Bí tích và suy niệm Thánh Kinh, ý thức hơn nữa sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Tháng 10 – Tháng Mân Côi

Trong các Chúa Nhật của Tháng 10, trước Thánh Lễ, Cộng Đoàn học hỏi về Mẹ Maria & “Mùa” Mân Côi, bắt đầu từ 2PM.

Kính mời quí ông bà anh chị sắp xếp thời gian, tham dự với cộng đoàn.

 • 2PM – Mẹ Maria & “Mùa” Mân Côi
 • 2:30PM – Lần Hạt
 • 3PM – Thánh Lễ

*** Chúa Nhật cuối tháng – 30/10: CĐ Dâng Hạt và Hoa Mân Côi sau khi Lần Hạt

4 MÙA CUỘC SỐNG – 4 MÙA MÂN CÔI

 1. Bạn có cảm nghiệm riêng tư gì khi Lần Hạt Mân Côi không?
 1. Bạn có biết “Mùa” Sáng được thêm vào năm nào không?
 1. Vì sao người Công Giáo yêu mến Mẹ Maria?

     Các Chủ Đề học hỏi về Mẹ Maria & “Mùa” Mân Côi

 • Ngày 2 tháng 10: Tín Điều & Danh Xưng của Mẹ Maria
 • Ngày 9 tháng 10: Mùa Thu – Mùa Vui Tin Yêu trong đời con
 • Ngày 16 tháng 10: Mùa Đông – Mùa Thương Gian khó dòng đời con
 • Ngày 23 tháng 10: Mùa Xuân – Mùa Mừng Sự sống mới nơi con
 • Ngày 30 tháng 10: Mùa Hạ – Mùa Sáng Đời phục vụ của con
Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương