Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 7/2016

Ý CHUNG: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử tôn trọng
Ý TRUYỀN GIÁO: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribe, bằng các phương thế truyền giáo cho lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và lòng nhiệt thành mới mẻ.
SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 & 2 và TRỢ TÁ: Sept. 2-5, 2016

Mayfiẹld Lakẹ Yọuth Camp
394 Winstọn Crẹẹk Rd., Mọssyrọck, WA 98564

Bổn Mạng Cộng Đoàn Trinh Vương Maria Sun, Aug 21, 2016

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN MARIA TRINH VƯƠNG
Sun, Aug 21, 2016
Thánh Lễ 2:30pm với sư hiện diện của Đức Giám Mục Elizondo Eusebio
Fr. Bryan Hersey, Pastor
Fr. Francis Hung-Le, O.P. va quí Cha

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương