Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 5/2018

Ý chung:   Sứ mạng của người giáo dân – Trong tháng 05 năm 2018, Đức Thánh Cha mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho người giáo dân, để họ có thể thực thi sứ mạng của mình, bằng cách đưa ra sáng kiến đáp lại các thách đố của thế giới, và làm chứng cho đức tin bằng đời sống đầy tình liên đới.

Video Link

Rước Kiệu Dâng Hoa Mẹ Tháng 5

Lịch Rước Đức Mẹ Đọc Kinh

LỊCH RƯỚC RƯỚC ĐỨC MẸ ĐỌC KINH
Xin liên lạc: Ngọc Trần (425) 750-3853
Hoặc Thịnh Bùi (425) 268-7813

Chương trình đóng góp sửa chữa nhà thờ

Như quý vị đã biết cuối tháng 3 này là hết hạn điền đơn và cũng là tờ giấy “cam kết” đóng góp sửa chữa nhà thờ Our Lady of Perpetual Help. Chương trình giáo xứ đã và đang kêu gọi đóng góp mấy tháng nay. giáo xứ thiết tha kêu gọi mỗi gia đình lấy tờ đơn “Pledge form” điền và gởi lại cho giáo xứ, quý vị sẽ nhận được phong bì màu xám “Maintenance Matters” mỗi tháng trong 3 năm để quý vị có thể đóng góp hàng tháng.

PS: Tính theo tổng số giáo dân của giáo xứ thì mỗi gia đình cần đóng $400-$500 cho một năm trong thời gian 3 năm (2018, 2019,2020). Tuy nhiên giáo xứ hoàn toàn không ép buộc, những gia đình nào không có khả năng thì đóng ít, còn những gia đình có khả năng về tài chánh thì nên đóng nhiều hơn để bù lại cho những gia đình đóng ít.

Xin chân thành ghi ơn quý vị đã cùng chung một bàn tay đóng góp để bảo trì nhà chúa.

Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vào website: https://parish.ic-olph.org/perpetuate

Quý vị có thể in form ra từ đây: Pledge Form
Quý vị gởi pledge form về địa chỉ:

Our Lady of Perpetual Help
Maintenance Matters
2619 Cedar Street
EVERETT, WA 98201

 

Trại Hè Hy Vọng TNTT

hyvong

2018 Tết Cộng Đoàn

2018 High School Mission Trip To Haiti

haiti

Năm Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng

vo-nhiem

  1. Thứ bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2018
  2. Thứ bảy, ngày 03 tháng 03 năm 2018
  3. Thứ bảy, ngày 07 tháng 04 năm 2018
  4. Thứ bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2018
  5. Thứ bảy, ngày 02 tháng 06 năm 2018

 Kính Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M

hp làm mt vi Thánh Tâm Chúa Giê-su

*** TRAO MÌNH THÁNH CHÚA, THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN, NGƯỜI LỚN TUỔI TRONG CỘNG ĐOÀN ~ Xin chia sẻ, liên lạc với Soeur ~

9 am – 10 am               ~ Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng, tại IC

10 am – 1pm                ~ Trao MTC, thăm viếng … (mỗi tháng khoảng 2, 3 nơi)

Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen

Soup Super

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương