Trang Nhà

ducthanhchaÝ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA – Tháng 12/2016

Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống.

Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh – Tình Ngài Giáng Thế – Thứ Bảy ngày 10 tháng 12, 2016

tinhngaigiangthe

 

Mùa Vọng

08/12 ~ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

                                   Lễ Việt 7 PM, OLPH

10/12 ~ Thánh Ca Giáng Sinh

                                   5:30 PM, Hensen Hall, OLPH 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng: Fr. Stephen Khả, Dòng Ngôi Lời

16/12 ~ Lễ Việt 6:30 PM, OLPH ~ Giảng

17/12 ~ Lễ Việt 9:30 AM, OLPH ~ Giảng

                  1 PM: Lunch

                  Giảng

                  4 PM: Kết thúc

                  [Không có Giải Tội trong dịp Tĩnh Tâm]                

~ Fr. Francis Hưng, O.P. Giải Tội các tối Thứ Năm trong Mùa Vọng

                                    6 PM – 7 PM, OLPH

Mùa Giáng Sinh

24/12 ~ Vọng Giáng Sinh

                  6 PM       ~ Diễn Nguyện, HH

                  6:40 PM ~ Thánh Ca Vọng GS, OLPH

                  7 PM       ~ Thánh Lễ Vọng GS, OLPH

25/12 ~ Mừng Chúa Giáng Sinh

                  12 PM: Thánh Lễ Việt, OLPH

30/12 ~ Lễ Kính Thánh Gia Thất

                  7 PM, OLPH

01/01 ~ Chúa Nhật Lễ Trọng, Lễ Buộc, 3 PM

                  Đức Mẹ – Mẹ Thiên Chúa

15/01 ~ Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, 3 PM

             Kết thúc Mùa Giáng Sinh

Giáo Lý Công Giáo

Giáo Lý Công Giáo cho Gia Đình, Ph Huynh và người ln  

Bo V & Gìn Giữ Đức Tin gia Xã Hi

Tr li lch s v vài vn đề cn thiết trong đời sng xã hi

 

Chú gii: Fr. Francis Hung-Le, O.P.

Th Năm tun III trong tháng

Lúc 7 pm

Ti Phòng 103 (Trường hc, OLPH)

 
November, 2016               Giáo H i & Đờ i S ng Chính Tr -The Church & Political Life-
December                         Đồ ng Tính & Ng a Thai-Homosexuality & Contraception-
January, 2017                   S Công B ng & T Do Tôn Giáo-Equality & Religious Freedom-
February                           Tr T -Assisted Suicide-
March                                B o V Thai Nhi-Defending the Unborn-
April                                  Sách Nhi u Tình D c-Clerical Sexual Abuse-
May                                   Công Giáo & B nh AIDS-Catholic & AIDS-
June                                  Gìn Gi Đờ i S ng V Ch ng-Keep Marriage Conjugal-
July                                    Vai Trò Ph N Trong Giáo H i-Women & The Catholic Church-
Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Trinh Vương